Μαθήματα ψυχολογικής αστρολογίας

Στα μαθήματα ψυχολογικής αστρολογίας (ατομικά ή σε ομάδες), ξεκινούμε μαθαίνοντας τα βασικά στοιχεία αστρολογίας, σε αρκετό βάθος. Όσο προχωρούμε στα μαθήματα, δουλεύοντας στα δικά μας ωροσκόπια, αποκαλύπτονται όλο και βαθύτερες διαστάσεις του είναι μας, των μηχανισμών, των τραυμάτων, των αιτιών των ασθενειών, των ψυχολογικών κληρονομιών, των προβλημάτων στις σχέσεις και των δυνατοτήτων μας. Η αστρο-ψυχολογική ανάλυση και διερεύνηση ενός ωροσκοπίου άλλωστε, είναι ανεξάντλητη και εξαιρετικά συναρπαστική!


Όποιος ενδιαφέρεται πολύ για τα μαθήματα αυτά, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου στο elenastra@hotmail.com .

Related Posts with Thumbnails

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)