Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020

Άρης, ανικανότητα και θυμός

Ο Άρης και το ζώδιο του Κριού σε ένα ωροσκόπιο δείχνουν το "δυναμικό" θυμού που μπορεί να υπάρχει, αν ο πλανήτης αυτός είναι "χτυπημένος" ή αν το ζώδιο αυτό φιλοξενεί πλανήτες που βάλλονται. Ο Κριός και ο Άρης σχετίζονται με την ανεξαρτησία και την ικανότητα του ατόμου να τα καταφέρνει μόνος του. Ένα αίσθημα βαθιάς ανικανότητας είναι η αιτία του θυμού και της βίας που μπορεί κάποιος να επιδεικνύει - θυμός και βία σε χονδροειδές, λιγότερο χονδροειδές, λεπτοφυές και πιο λεπτοφυές επίπεδο. Οπότε, αν θέλουμε ψυχολογικά να αναγνωρίσουμε τις αιτίες του θυμού μας (όχι της πικρίας) τότε θα πρέπει να ανατρέξουμε στον χάρτη μας σε αυτά τα στοιχεία.

Και αν θέλουμε να θεραπεύσουμε τον θυμό και την βία που μπορεί να έχουμε, τότε θα πρέπει να λειτουργήσουμε ορθά τα παραπάνω στοιχεία. Καταρχήν, θα πρέπει να λειτουργήσουμε την ανεξαρτησία μας! Να κάνουμε πράγματα μόνοι μας. Πόσος και πόσος θυμός δεν πηγάζει από το αίσθημα εξάρτησης από τους άλλους... Από ένα αίσθημα ανικανότητας... Όμως ο Κριός και ο Άρης ΕΙΝΑΙ η ανεξαρτησία και πρέπει να κάνει πράγματα μόνος του - το απέναντι ζώδιο, ο Ζυγός, και ο πλανήτης Αφροδίτη, σχετίζονται με τη συνεργασία και την εξάρτηση, είναι δικό τους πεδίο.

Τώρα λοιπόν με την πολύμηνη δυναμική διέλευση του Άρη απ' τον Κριό, έως 1/2021, έχουμε τη δυνατότητα καταρχήν να αναγνωρίσουμε τις αιτίες του θυμού μας, και κατά δεύτερον να τις θεραπεύσουμε, καθώς ο χημισμός του Άρη μάς εμποτίζει με πύρινα στοιχεία. Όμως προσοχή, ποτέ δεν πρέπει να ρίχνουμε τις αιτίες του θυμού μας στους άλλους - ακόμα και φαινομενικά να ευθύνονται κάποιοι άλλοι για το θυμό μας, πάντα η αιτία είναι καρμική, όπως στην περίπτωση που μπορεί να είχαμε χρησιμοποιήσει τη δύναμή μας λάθος στο παρελθόν, ή να είχαμε ασκήσει βία, οπότε στο παρόν έχουμε αποδυναμωθεί και βιώνουμε αίσθημα ανικανότητας λόγω των παραβάσεών μας - η κακή χρήση του Άρη αποδυναμώνει τον πλανήτη αυτόν. Οπότε, αν είμαστε θυμωμένοι, ΜΟΝΟ με τον εαυτό μας είμαστε.

Δεν πρέπει να παρεξηγήσουμε όμως την ανεξαρτησία και τον εγωισμό του Άρη και του Κριού - δεν πρέπει το άτομο απλά να γίνει "παρτάκιας", αλλά να χρησιμοποιήσει την προσωπική του δύναμη αποτελεσματικά για την εκδήλωση του Θείου Θελήματος και για την προστασία της ζωής και των ανθρώπων - είναι ο ιππότης. Άλλωστε, η αποκοπή από το Θείο Θέλημα φέρνει το πραγματικό αίσθημα ανικανότητας, καθώς ο άνθρωπος αποκόβεται από τον ίδιο του τον Εαυτό!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)